Nepravidelná slovesa němčina

I v němčině existují nepravidelná slovesa, která narozdíl od pravidelných nečasujeme podle pevně daných pravidel. Tyto slovesa označujeme jako tzv. silná.

Německá nepravidelná slovesa obsahují koncovky, podobně jako je tomu u pravidelných sloves. Navíc však probíhá i změna v kmeni slovesa, konkrétně v jeho kmenové samohlásce. Podle toho, jak se kmenová samohláska mění, dělíme německá nepravidelná slovesa do dvou skupin.

V první skupině se mění samohláska "-a-" na "-ä-" a to, i pokud je kmenová samohláska dvojhláskou ("-au-" -> "-äu-"). Ve druhé skupině probíhá změna kmenové samohlásky "-e-" na "-i-" nebo "-ie-".

Pravidelná slovesa (Regelmäßige Verben) označujeme v němčině jako tzv. slabá (Schwache). Stačí se naučit jednoduchá pravidla pro jejich časování, která platí pro všechna stejně. Není potřeba se tedy memorovat každé sloveso zvlášť.

Německá slovesa dělíme na čtyři základní skupiny:

Minulé tvary všech německých nepravidelných sloves naleznete na našem webu pod odkazy níže.