Nepravidelná slovesa angličtina

Většina anglických sloves je pravidelných. Minulý čas prostý (past simple) a minulé příčestí (past participle) se tvoří stejně, přidáním přípony -d nebo -ed k infinitivu.

Pod odkazy níže naleznete minulé tvary všech anglických nepravidelných sloves v přehledné tabulce i v pdf ke stažení.

U některých sloves však toto jednoduché pravidlo neplatí a proto nezbývá jiná možnost než se jejich minulé tvary naučit nazpaměť. Těmto slovesům se říká nepravidelná a celkem jich je několik stovek. Zdaleka ne všechna se však v dnešní angličtině používají. Používaných sloves které má cenu se učit je cca 170 - ostatní jsou zastaralá a setkáme se s nimi minimálně.

V angličtině existují i tzv. obojetná slovesa, u kterých můžeme použít pravidelný i nepravidelný tvar. Obecně platí, že u nich v mluvené angličtině používáme spíše pravidelný tvar a v literatuře tvar nepravidelný. Mezi tato slovesa patří například:
dream - dreamed - dreamed / dream - dreamt - dreamt
burn - burnt - burnt / burn - burned - burned

V některých případech se používání pravidelného a nepravidelného tvaru liší podle dialektu. Například u slovesa drive, kde britská angličtina používá nepravidelný tvar a americká pravidelný (drive - drived - drived).

Chcete - li tabulku nepravidelných sloves, nebo si slovesa stáhnout v PDF, klikněte na odkaz níže